Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Malowanie pomieszczeń oraz elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Kietrzu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Kietrz, 28.09.2021

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

 

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu , ul. Kościelna 1, 48-130 Kietrz, w celu dokonania zamówienia z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz.U. z 2019 r. Poz. 2019) tj. o wartości nie przekraczającej 130 000 zł, zaprasza do złożenia ofert cenowych na malowanie pomieszczeń przychodni oraz elewacji zewnętrznej budynku.

 

Szczegółowy przedmiar robót malarskich elewacji i pomieszczeń przychodni udostępniony jest w załączniku do ogłoszenia.

załącznik nr 1.pdf

Oferty jak również zapytania należy składać w formie mailowej w terminie do 13.10.2021r.

  Kietrz, 18.10.2021   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie malowania pomieszczeń oraz elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Kietrzu.

 

Na zaproszenie ofertowe z dnia 28.09.2021r wpłynęły cztery oferty. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:
Usługi Remontowo-Budowlane Marcin Jagiełło

ul. Naruszewicza 57, 25-635 Kielce

cena: 50430 zł brutto